Nieuws Items

De Adviesraad actueel.

Uit de vergadering van 17 maart

Op 17 maart konden we eindelijk weer eens live vergaderen. Het was fijn elkaar na zoveel maanden weer eens te zien en het geeft ook onmiddellijk een andere sfeer.
Ons belangrijkste onderwerp deze avond was de voorbereiding van een notitie die we aan het nieuwe gemeentebestuur willen meegeven. Wat zijn volgens ons de belangrijkste aandachtspunten voor de komende vier jaar? Voorop staat dat de inwoners die zorg nodig hebben die ook krijgen. Een ander belangrijk punt is dat er nu eindelijk eens gewerkt gaat worden aan samenwerking tussen de verschillende organisaties zodat het voor inwoners niet uitmaakt waar ze zich melden. Veel inwoners vertrouwen de gemeente, maar veel ook niet. Daarom is het belangrijk dat dat vertrouwen hersteld wordt. Dat doe je door inwoners van meet af aan te betrekken bij de manier waarop hun zorg georganiseerd wordt en hun te laten zien dat wat je van plan bent ook uitgevoerd wordt. Inwoners van Nieuwegein moeten resultaten zien!

In de vergadering is ook het jaarverslag over 2021 vastgesteld. Het is hier te lezen. 

 

Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein
Postbus 1
3430 AA  NIEUWEGEIN