Werkgroepen

Jeugd, Participatie, Wonen en Zorg.

Elk lid is ervaringsdeskundige in zijn of haar werkgroep.

De Adviesraad richt zijn aandacht op de ontwikkeling en uitvoering van gemeentebeleid in het hele sociale domein. Het sociaal domein is breed. Daarom zijn er vier werkgroepen ingericht, één voor ieder terrein van het sociale domein, namelijk: Jeugd, Participatie, Wonen en Toegankelijkheid, Zorg, Welzijn.en Gezondheid.

De leden van de werkgroepen zorgen dat zij zo goed mogelijk op de hoogte zijn van wat er speelt op hun terrein. De leden zijn ervaringsdeskundige of leden met een specifieke deskundigheid (bijvoorbeeld vanwege werk), maar alle leden zijn inwoners van de gemeente Nieuwegein. De werkgroepen delen kennis en wisselen praktische informatie uit. Ze zijn samen verantwoordelijk voor het onderhouden van netwerkcontacten en het organiseren van ontmoetingen met de burgers.

Als een adviesaanvraag over een onderwerp gaat dat meerdere gebieden bestrijkt, stellen de leden uit de verschillende werkgroepen samen een advies op.

ONZE VIER WERKGROEPEN

Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein
Postbus 1
3430 AA  NIEUWEGEIN

Adviesraad Nieuwegein

FERRUM Online

Adviesraad Sociaal Domein

Postbus 1 3430 AA

Nieuwegein