Werkgroep

Jeugd en Opvoeding

Over de leefsituatie van kinderen en jongeren.

De leden van de werkgroep Jeugd houden zich bezig met alle vraagstukken waar de opvoeding en de leefsituatie van kinderen en jongeren in het geding is. Sinds de invoering van de nieuwe Jeugdwet in 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor een tijdige signalering en het bieden van de juiste hulp. U kunt dan denken aan de hulp bij psychosociale problemen, begeleiding bij problematische opvoedingssituaties en het doorverwijzen naar de juiste instanties. Maar ook de algemene voorzieningen voor jongeren op het gebied van sport en vrije tijd krijgen aandacht. De werkgroep jeugd volgt de gemeentelijke plannen op de voet en onderhoudt contacten met de organisaties die op dit gebied in Nieuwegein en omgeving werkzaam zijn.

De werkgroep Jeugd bestaat uit (ervarings-)deskundigen welke woonachtig zijn in Nieuwegein en kennis hebben van jeugdproblematiek, in de breedste zin van het woord. Diverse onderwerpen als jeugdhulp en jeugdzorg, scholing, pleegzorg, integratie, gezondheid en leefstijl, armoede, psychosociale ontwikkeling en leefomgeving komen aan bod.

Leden werkgroep Jeugd:

  • Mevrouw (Francis) Hage
  • Mevrouw (Leny) Smit
  • Mevrouw (Tanja) de Haan
  • Mevrouw (Riekie)Tetteroo

ONZE WERKGROEPEN

Er zijn vier vaste werkgroepen: Zorg en welzijn, Jeugd, Participatie en inkomen, Wonen en toegankelijkheid.

Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein
Postbus 1
3430 AA  NIEUWEGEIN

Adviesraad Nieuwegein

FERRUM Online

Adviesraad Sociaal Domein

Postbus 1 3430 AA

Nieuwegein