FAQ

Veel Gestelde Vragen.

Veel gestelde vragen adviesraad.

Wanneer richt ik mij tot de Adviesraad?

De Adviesraad onderhoudt contacten met cliëntorganisaties, platforms en dienstverleners. Via deze organisaties komen knelpunten naar voren. Heeft u een probleem of een suggestie die voor meerdere inwoners uit Nieuwegein lijken te gelden laat ons dat hier weten.

Wat kunt u van de Adviesraad verwachten? 

Als inwoner van de gemeente Nieuwegein kunt u rekenen op een betrokken, deskundig en onafhankelijke Adviesraad die advies geeft aan het bestuur van Nieuwegein. De Adviesraad ontwikkelt en onderhoudt professioneel contact met diverse wijkteams, cliëntorganisaties, zorgaanbieders en de eigen achterban. De leden van de Adviesraad houden hun oren en ogen open om dit te blijven waarborgen.

Heeft het zin om een individuele klacht te melden?

Ja, dat heeft zeker zin, ook al kan de Adviesraad geen individuele klachten oplossen. De Adviesraad zal wel (indien mogelijk) de juiste plaats voor het melden van de klacht aangeven. Hier geldt: ook één klacht kan leiden tot een ongevraagd advies van de Adviesraad aan het bestuur.

Wat is het sociaal domein?

Het sociaal domein is een breed begrip. Het betreft onder meer de zorg voor jeugd, zorg voor ouderen, zorg voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en omvat thema’s rond maatschappelijke ontwikkeling waaronder preventie en welzijnswerk. 

BETROKKEN EN DESKUNDIG

Wij betrekken u graag bij ons werkzaamheden en nodigen u dan ook uit om met ons mee te denken.

Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein
Postbus 1
3430 AA  NIEUWEGEIN

Adviesraad Nieuwegein

FERRUM Online

Adviesraad Sociaal Domein

Postbus 1 3430 AA

Nieuwegein