Werkgroep

Wonen Toegankelijkheid

Ook hoe wij mogen wonen is belangrijk.

De ruimte waarin wij wonen is bepalend voor de mate waarin we kunnen meedoen in de samenleving. Alleen een prachtige woonwijk met rolstoelonvriendelijke trottoirs bevordert het proces van het meedoen niet. Ook moet het woningaanbod in Nieuwegein aansluiten op de toekomstige behoeften van de inwoners. Er zijn betaalbare woningen nodig voor jongeren en gezinnen, en een groeiende groep ouderen zal aanpassingen in de eigen woning nodig hebben om thuis te kunnen blijven wonen. De gemeente moet al haar aandeel leveren in de opvang van asielzoekers en statushouder. En binnenkort wordt de gemeente ook verantwoordelijk voor de huisvesting van mensen die niet goed zelfstandig kunnen worden, maar daarbij begeleiding nodig hebben. Dat alles doet een beroep op de draagkracht in de wijk. De werkgroep wonen volgt de gemeente nauwgezet bij de ambitieuze plannen die zij op dit gebied heeft. Leden van de werkgroep bezoeken regelmatig de bijeenkomsten van de wijkplatforms en onderhouden ook contact met bewonersverenigingen.

Leden werkgroep Wonen en Toegankelijkheid:

  • De heer Vincent Beringen
  • De heer Jan Smulders
  • (vacature voor nieuw lid)

ONZE WERKGROEPEN

Er zijn vier vaste werkgroepen: Zorg en welzijn, Jeugd, Participatie en inkomen, Wonen en toegankelijkheid.

Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein
Postbus 1
3430 AA  NIEUWEGEIN

Adviesraad Nieuwegein

FERRUM Online

Adviesraad Sociaal Domein

Postbus 1 3430 AA

Nieuwegein