Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein

De Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein adviseert het college van Burgemeester en Wethouders over het sociaal domein. Het sociaal domein omvat alle gebieden waar inwoners van de gemeente in hun dagelijks leven mee te maken hebben of kunnen krijgen, zoals maatschappelijke ondersteuning en zorg, jeugdhulpverlening, werk en inkomen, hulp bij schulden en de leefbaarheid van de woonomgeving.

Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein

De Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein adviseert het college van burgemeester en wethouders (B&W)
over het Sociaal Domein. 
Het Sociaal Domein omvat alle gebieden waar inwoners van de gemeente in hun
dagelijks leven
mee te maken hebben of kunnen krijgen, zoals maatschappelijke ondersteuning en zorg,
jeugdhulpverlening,
werk en inkomen, hulp bij schulden en de leefbaarheid van de woonomgeving.

Van en voor  burgers

Van en voor burgers

De Adviesraad stelt de belangen  van de inwoners van Nieuwegein centraal. Speciale aandacht is er voor kwetsbare burgers.

Lees Verder
Betrokken en deskundig

Betrokken en deskundig

De leden van de Adviesraad zijn vrijwilligers. Mannen en vrouwen die kennis en ervaring hebben op de onderwerpen die in het Sociale Domein spelen.

Lees Verder
Onafhankelijk advies

Onafhankelijk advies

De Adviesraad is onafhankelijk en houdt de gemeente scherp door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen.

Lees Verder

NIEUWS

Vergadering 14 maart

Op donderdag 14 maart gaat de adviesraad praten over twee onderwerpen: we gaan in gesprek met de programmamanager Laureen Hulskamp over de herijking van de transformatieagenda en stellen een advies op over de toekomstvisie Welzijn van de gemeente. De vergadering is openbaar en begint om half acht 's avonds in de Batauzaal op de vierde verdieping van het stadshuis.


Agenda vergadering 23 mei 2019 - Link PDF

Adviezen

In februari 2019 heeft de adviesraad desgevraagd advies uitgebracht aan het college van B&W over de Aaanvulling op e Woonvisie 2015. De adviesraad is op hoofdlijnen positief over deze aanvulling, maar maakte wel enkele kanttekeningen. Zo vraagt de adviesrad zih af of het wel nodig is om nog meer nieuwbouw te plegen in Nieuwegein en of dit niet ten koste zal gaan van de leefbaarheid. Positief is de adviesraad over de plannen om bij nieuwbouw mer ekning ge houden met de woonbehoeften van oudern en jongeren. De raad vraagt de gemeente om daarin niet alleen met de woningcorporaties om de tafel te gaan zitten, maar ook met particuliere prjectontwikkelaars en eigenaren. Het volledige advies is te vinden op de pagina Adviezen. 

UITGEBRACHTE ADVIEZEN

ADVIESRAAD WERKGROEPEN

Het Sociaal Domein is de laatste jaren enorm veranderd. Dat domein is zo groot dat de Adviesraad de ontwikkelingen volgt door middel van vier werkgroepen. Afhankelijk van het onderwerp kunnen de werkgroepen van samenstelling wisselen.

ADVIESRAAD WERKGROEPEN

Het Sociaal Domein is de laatste jaren enorm veranderd. Dat domein is zo groot dat de Adviesraad de ontwikkelingen volgt door middel van vier werkgroepen. Afhankelijk van het onderwerp kunnen de werkgroepen van samenstelling wisselen.

ADVIESRAAD IN CONTACT


De leden van de Adviesraad komen graag in contact met de inwoners uit Nieuwegein. Heeft u zelf ervaringen of suggesties over het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan? Dan horen wij die graag.

ADVIESRAAD IN CONTACT

De leden van de Adviesraad komen graag in contact met de inwoners uit Nieuwegein. Heeft u zelf ervaringen of suggesties over het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan? Dan horen wij die graag.

EERSTVOLGEND OVERLEG ADVIESRAAD

23 mei 2019

Vergadering Adviesraad

Locatie: Stadshuis Nieuwegein

Aanvang: 19.30 uur

Toegang: Openbaar

 
 

11 juli 2019

Vergadering Adviesraad

Locatie: Stadshuis Nieuwegein

Aanvang: 19:30 uur

Toegang: Openbaar

Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein
Postbus 1
3430 AA  NIEUWEGEIN

2018 ASD-Nieuwegein.nl