Nieuws Items

De Adviesraad actueel.

Compensatie voorschot energietoeslag

Veel huishoudens met een minimum inkomen komen in de problemen door de stijging van de energierekening. De regering heeft daarom besloten dat mensen met een laag inkomen compensatie krijgen. Maar de uitkering daarvan laat nog op zich wachten. De gemeente Nieuwegein heeft daarom besloten een voorschot van € 200 te verstrekken aan zelfstandige huishoudens vanaf 21 jaar met een laag inkomen vanuit de participatiewet en andere minimaregelingen. Degenen die bekend zijn bij Wil, ontvangen hiervan bericht. Andere inwoners die denken dat ze voor de energietoeslag in aanmerking komen, kunnen zich bij Wil (Werk en inkomen Lekstroom) melden. Ga voor meer informatie naar de balie in het Stadshuis (1e verdieping) of bel met 030 70 22 300 

Meer informatie

Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein
Postbus 1
3430 AA  NIEUWEGEIN

Adviesraad Nieuwegein

FERRUM Online

Adviesraad Sociaal Domein

Postbus 1 3430 AA

Nieuwegein