Nieuws Items

De Adviesraad actueel.

Wijzigingen

In de zomer van 2022 was er een enorm aantal inwoners die belangstelling had om lid van de Adviesraad te worden. Na een periode van proefdraaien bleek het werk voor de Adviesraad niet aan te sluiten bij de verwachtingen of bleek dat het teveel tijd vroeg. Wij moeten daarom afscheid nemen van Ron, Imane en Nouhaila.

Onze ambtelijk secretaris Andrea wordt tijdelijk i.v..m. ziekte vervangen door Harco, iemand met veel ervaring op het gebied van gemeentelijke beleidsprocessen. Andrea blijft kleinere werkzaamheden voor ons verrichten totdat zij volledig hersteld is.

Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein
Postbus 1
3430 AA  NIEUWEGEIN

Adviesraad Nieuwegein

FERRUM Online

Adviesraad Sociaal Domein

Postbus 1 3430 AA

Nieuwegein