Nieuws Items

De Adviesraad actueel.

Bijscholing

De Adviesraad Sociaal Domein heeft een aantal nieuwe leden. Hoogste tijd om onze kennis te laten bijspijkeren door een medewerkster van de Koepelorganisatie. Wij hebben over verschillende onderwerpen gesproken bijv. wanneer is er een gevraagd en ongevraagd advies, zijn wij een onderdeel van de gemeeente (nee!). Maar het belangrijkste is dat wij zorgen dat behoeftes, belangen, omstandigheden bij de wethouders en beleidsmedewerkers terecht komen. Wij zijn onafhankelijk en kunnen zonder tussenkomst van de gemeente, op persoonlijke titel met medewerkers overleggen. Wij willen wel dat er over de adviezen die wij geven consensus bestaat onder alle leden van de adviesraad. Heeft u onderwerpen die u met ons wilt bespreken dan kunt u dat aangeven via ons contactformulier. Wij behandelen geen individuele problemen maar bekijken of deze bij meerdere inwoners spelen.

Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein
Postbus 1
3430 AA  NIEUWEGEIN

Adviesraad Nieuwegein

FERRUM Online

Adviesraad Sociaal Domein

Postbus 1 3430 AA

Nieuwegein