Wie Wij Zijn

Wij stellen ons graag even voor.

Riekie Tetteroo

Werkgroepen: Zorg, Welzijn en Gezondheid, Jeugd
Taakgroep: maatschappelijke opvang

riekie.jpg

Ik ben getrouwd en woon in de Muntenbuurt, bij het Muntplein in Batau Noord. Ik ben een ‘beschadigd kind’ en door schade en schande wijzer geworden. En heb daardoor ervaring gekregen in de jeugdzorg. Ik probeer anderen te behoeden voor de ellende die ik heb meegemaakt. Ik heb in de gezondheidszorg, horeca en bij diverse overheidsinstellingen gewerkt.

Ik doe veel in het buurtwerk, mensen noemen mij een community builder. Ik strijd voor elke Nieuwegeiner als er onrecht aan de hand is. Als ik iets beloof dan kom ik mijn beloften na. Ik ga voor de liefdevolle, multiculturele samenleving. Ik organiseer veel voor mensen met een beperking en armoede. Door sponsoring te organiseren probeer ik goede dingen te organiseren voor volwassenen, kinderen en dieren.
Ik ben lhbti-er en zo als vrijwilliger terecht gekomen in het buddyproject voor mensen met HIV. Ik heb veel als DJ-er gedraaid in de bekendste homo-cafés in Nederland.

Ik ben er voor ú, en probeer wanneer er problemen zijn samen naar een oplossing te zoeken.

 

BETROKKEN EN DESKUNDIG

Wij betrekken u graag bij ons werkzaamheden en nodigen u dan ook uit om met ons mee te denken.

Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein
Postbus 1
3430 AA  NIEUWEGEIN

Adviesraad Nieuwegein

FERRUM Online

Adviesraad Sociaal Domein

Postbus 1 3430 AA

Nieuwegein