Wie Wij Zijn

Wij stellen ons graag even voor.

Wie zijn de leden van de adviesraad

DE ADVIESRAAD BESTAAT momenteel  uit 9 INWONERS UIT NIEUWEGEIN

De leden zijn ervaringsdeskundigen en/of hebben een specifieke deskundigheid of kennis. Zij worden benoemd door het college van Burgemeester en Wethouders op voordracht van de adviesraad. De zittingstermijn van de leden is vier jaar; zij kunnen voor een periode van vier jaar herbenoemd worden. De voorzitter is onafhankelijk en wordt eveneens door het college van B&W benoemd op voordracht van de leden. De adviesraad wordt ambtelijk ondersteund.

Momenteel zijn er vacatures. Meer nieuws volgt medio 2023.

Hieronder stellen wij ons voor;

BETROKKEN EN DESKUNDIG

Wij betrekken u graag bij ons werkzaamheden en nodigen u dan ook uit om met ons mee te denken.

Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein
Postbus 1
3430 AA  NIEUWEGEIN

Adviesraad Nieuwegein

FERRUM Online

Adviesraad Sociaal Domein

Postbus 1 3430 AA

Nieuwegein